top of page
באנר סוואנה צר.png

(שימי לב - בשל המלחמה ייתכנו עיכובים במסירת המשלוחים שאינם תלויים בנו)

כללי

 1. אתר אינטרנט "כרמים" של חברת "שעל דיו בע"מ (להלן: "החברה") משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי אופנה לרבות ביגוד ואביזרים , על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.

 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה . עקב כך, אשר על כן ,הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 3.  גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע.

 

אודות

 1. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצעת הפעולה בוחרת מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצעת את הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר.

 2. חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין ,בככל שמידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

 3. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

 4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. במידה והמוצר לא קיים במלאי, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור לעיל הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה (ככל ששולם) ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.

 8. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבלי את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניינת במוצר החלופי, תהי זכאית לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.​

אספקת המוצרים

    כל משתמשת רשאית להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגירה (בת 18 ומעלה) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 2. המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 3. המשתמשת הינה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 4. החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

מדיניות פרטיות

 1. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקשי לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניינת להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.במידה שאינך מעוניינת להופיע ברשימת הדוור-עליך לציין זאת במפורש בכתב.

 2. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניינת לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ החברה תוכלי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכלי להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה)

 3. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.Sפלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות "שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

ביטולים והחזרות

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

 2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 3. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה לא כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

 4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסן החברה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

 5. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.

 6. ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לפריט- בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלתו.פריטים שנקנו מקטגוריית סייל / מבצע או כל הנחה שהיא, לא ניתנים להחזרה.

 7. זכאות לזיכוי כספי מותנית בשליחת המוצר חזרה תוך 2 ימי עסקים מקבלתו.מעבר לזמן זה הלקוחה מקבלת שובר זיכוי.

 8. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 9. החלפת פריט מתאפשרת בשליחה חזרה בדואר רשום(ראי דף החזרות/החלפות) או בתיאום מראש בסטודיו במגרון-תחנת דלק כוכב יעקב.צרי קשר לפרטים ותיאום.

 10. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש"ח.

 11. מוצר שנקנה לפני סייל והוחזר בזמן סייל שמחירו ירד יהיה ניתן להחלפה בלבד תמורת פריט מקביל בקטגוריה.החלפה תמורת פריט שלא נכנס לסייל יחושב ההפרש בין מחיר הפריט הקודם לחדש.

 12. במקרה של החזרת פריט אשר נקנה והלקוחה קיבלה בקניה זו משלוח חינם , יקוזז סכום המשלוח מהזיכוי.

 13. במקרה של תשלום בכרטיס אשראי ייגבה במקרה של החזר כספי 1.5% עמלת סליקה.

שירות לקוחות

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של כרמים בטלפון 02.6542212 בין השעות 11:00-18:00 או בדואר אלקטרוני kramimof@gmail.com

נציגת שירות הלקוחות תשמח לעמוד לשירותכן בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה

bottom of page